Testimonials

Jingle Toons CDs while feeding our kid
Feeding your kid of age between 2-4 is one of the most difficult tasks. However, we realised that our kid cooperates when Jingle Toons' animation CDs are played while feeding. This has really made our life (especially my wife's life) easy. Thanks Jingle Toons.
Mandar Gokhale
26 February
The fruit rhymes CD and Fun with ABC is a gr8 entertainer plus l
The fruit rhymes CD and Fun with ABC is a gr8 entertainer plus learning experience...my daughter is fan of all fruits and there dance n song... and me too!! :) gr8 efforts by the team... thank you..
Minal
11 February
Olakh Aksharanchi + Hasat Khelat Balwadi (Combo) Maximize

Olakh Aksharanchi + Hasat Khelat Balwadi (Combo)

Balwadi Combo

9977 Items in stock

Rs. 169

ओळख अक्षरांची

हसत खेळत गाणे म्हणत अ, आ, इ, ई शिकायला काय मजा येईल नाही!! अ ते अः हे सर्व स्वर आणि क ते ज्ञ हे सर्व व्यंजन व त्यांचे शब्द ह्या सर्वांची सुरेल गाणी वापरून मुलांना मुळाक्षरांची ओळख करून देणारी ही एक उत्तम निर्मिती आहे. ही सी.डी. बघून मुले अ, आ, इ, ई व नवीन शब्द तर शिकतीलच पण त्यांचा उच्चार स्पष्ट होऊन बोलण्यातला सहजपणाही वाढेल.


हसत खेळत बालवाडी

हसत खेळत शिकण्यासारखा दुसरा आनंद नाही. आपल्या लहानग्याच्या शिक्षणाचा पाया घालण्यासाठी अंक, आकार, रंगाची ओळख करून देणारी छान छान चित्रे पाहात, सुंदर गाण्यांच्या तालावर केवळ लहानगेच नव्हे तर आपणही नाचू लागलात तर नवल ते काय?